Skip to content

Ce sunt cele Zece Porunci? Ce înseamnă aceste porunci?

Statul israelian a fost constituit cu mii de ani în urmă, despre  acest lucru Moise ne-a lăsat scris în cele cinci cărți din Biblie. Astfel misiunea lui Moise a fost îndeplinită și Israelul a devenit o lumină în jurul altor națiuni. Moise a fost cel care a condus israeliții (sau evreii)din robie în Egipt spre libertate, printr-o misiune de salvare numită Paștele, el devine un semn prin care mai târziu, întreaga umanitate va fi salvată. Scopul lui  Moise nu a fost doar de-ai elibera pe evrei din sclavie din Egipt, ci pentru a le oferi acestor evrei o viața noua conducându-i pe un drum clar trasat de Dumnezeu prin Moise. După cinzeci de zile de la Paște, Moise a mers împreună cu evreii pe Muntele Sinai (sau Horeb) unde a primit Legea.

Deci ce sunt aceste porunci scrise prin Moise? Deși au existat mai multe Legi, Moise a primit un set specific de legi cu premise morale, scrise de Dumnezeu și înregistrate pe tăblițe de piatra, cunoscute nouă ca și Cele Zece Porunci (sau Decalogul). Aceste Zece Porunci sunt un rezumat al Legilor – adică cerințele preliminare morale înaintea alor legi – iar ei devin de acuma o putere activa a lui Dumnezeu prin care Dumnezeu convinge omul să se pocăiască.

Cele Zece Porunci

Iată cele Zece Porunci, scrise de Dumnezeu în piatră, fiind apoi înregistrate de Moise în Biblie în cartea Exodul:

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.

Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,

şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.

Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. 10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.

11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

13 Să nu ucizi.

14 Să nu preacurveşti.

15 Să nu furi.

16 Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.” (Exodul 20:3-17)

Standardul celor Zece Porunci

In ziua de azi de foarte multe ori uităm de aceste porunci. Aceasta nu este nici de cum o sugestie. Nu sunt nicidecum doar niște simple recomandări. Dar cât de mult înseamnă de fapt o supunere a acestor porunci? Următoarele au fost făcute chiar înainte de-a se da Cele Zece Porunci:

Moise s-a suit la Dumnezeu. Şi Domnul l-a chemat de pe munte, zicând: „Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi să spui copiilor lui Israel…  Acum, dacă veţi asculta glasul meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu. (Exodul 19:3,5)

Apoi imediat după Cele Zece Porunci:

A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.” (Exodul 24:7)

Haideți să ne gândim mai mult la aceste lucruri. Câteodată la examene în studenție, profesorul ne-a pus mai multe întrebări lăsându-ne mai multe variante (să zicem 20 de variante) dar numai unele din acestea au fost de fapt valabile. Putem de exemplu să alegem 15 întrebări din cele 20 de răspunsuri. Fiecare student ar alege 15 întrebări mai ușoare ca răspuns. Bineînțeles că în modul acela, profesorul face ca aprecierea examenului să fie mai ușoară.

Mulți oameni tratează Cele Zece Porunci cam la fel. Ei cred că Dumnezeu după ce a scris Cele 10 Porunci spune cam așa: ”Oricare din 6 alegeri din 10 poate fi în regulă”. Oamenii cred că Dumnezeu pune în cântar ‘lucrurile bune’ și ‘lucrurile rele’. Dacă Meritele Noastre sunt mai bune decât Imperfecțiunile, atunci Dumnezeu devine milostiv și în cele din urmă ne va ajuta sa trecem examenul și vom ajunge în rai. De aceea mulți oameni cred că pot să facă fapte bune, să fie religioși, să se supună diferitelor forme religioase precum: mersul la biserică, moschee sau templu, rugăciuni, post și fapte de caritate pentru săraci. În felul acesta noi credem că poate vom fi mântuiți, chiar dacă de multe ori de fapt suntem neascultători fața de Cele 10 Porunci.

Cu toate acestea, dacă citim toate Cele 10 Porunci, înțelegem că nu este chiar așa. Oamenii trebuie să fie ascultători întotdeauna de TOATE Cele 10 Porunci. Așa ceva însă pare imposibil, devenind greu ca poruncile să fie ținute și de aceea mulți se revoltă împotriva Celor 10 Porunci. Celebrul ateu Christopher Hitchens a atacat chiar aceste 10 Porunci:

”… iată celebrele ”să nu faci”, anume să nu omori, să nu comiți adulter, să nu furi,sa nu fii martor mincinos. Mai mult, să nu lăcomești, să nu ‘poftești nevasta aproapelui’ … să nu înșeli … Apoi mai spune să nu faci lucruri nedemne și apoi, într-un fel de frază ciudată, să nu comiți o faptă chiar și dacă este numai în minte… Asta pur și simplu pare de-a dreptul imposibil… Omul ar vrea să nu facă lucruri reprobabile…, dar să interzici așa ceva este mult prea mult… Dacă dumnezeu [în original] chiar vrea ca omul să fie eliberat de mintea sa, atunci El ar fi trebuit să facă o altă specie, ceva cu totul diferit.” (Christopher Hitchens,2007. God is not great: How religion spoils everything. p. 99-100)

De ce a scris Dumnezeu Cele Zece Porunci?

A gândi că Dumnezeu a spus că 50% din Cele Zece Porunci sunt suficiente, adică este imposibil să ai toate Cele Zece Porunci împlinite, când de fapt nu înțelegi ce vrea Dumnezeu. Haideți să vedem care este cauza acestei neînțelegeri.

Iată o ilustrare a acestui subiect. Să presupunem că ai căzut și brațul iți este foarte dureros, dar nu iți dai seama încă dacă ai și leziuni interne, de exemplu o fractură. Nu ști încă dacă leziunea se va vindeca singură sau de fapt ai o fractură și trebuie să iți pui un gips. Ce trebuie să faci ca sa ști precis este o radiografie X, în urma căruia vei afla, da, ai un os rupt. Înseamnă cumva că este suficienta radiografia X în-sine care vindecă? Bineînțeles că nu, dar acum ști că ai o fractura  și că acum trebuie să recurgi la gips. Cu alte cuvinte, radiografia X nu a remediat problema ci a expus partea afectata și acum ști ce trebuie să faci și ce tratament ai de urmat.

Poruncile revelează Păcatul

Cele Zece Porunci au fost lăsate ca să înțelegem în sinea noastă, că păcatul este prezent. Păcatul înseamnă literalmente “lipsa” a țintei pe care Dumnezeu a așteptat-o de la noi, mai mult,se reflectă în modul în care noi îi tratăm pe alții, pe noi înșine și pe Dumnezeu… Biblia spune despre acestea:

Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor,
să vadă de este vreunul care să aibă pricepere
şi care să caute pe Dumnezeu.
Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici;
nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. (Psalmul 14:2-3)

Cu toții ne confruntăm cu dilema unei minți corupte, cu alte cuvinte, păcatul. Această problemă serioasă este observată prin ‘faptele bune’(prin care se speră să anuleze ‘faptele rele’) așa în cât Dumnezeu spune:

Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. (Isaia 64:6)

Dreptatea noastă din punt de vedere religios, sau din dorința  de a face fapte bune pentru alții, nu este decât ‘niște cârpe murdare’ comparativ cu păcatele noastre.

Dar în loc să înțelegem această problemă, noi ne uităm la alți (ca și când noi am fi mai puțin păcătoși, fată de standardul păcatului), mai mult, suntem luptători pentru cauza religiei, sau luptăm împotriva plăcerilor lumești. De aceea Dumnezeu ne-a dat Cele Zece Porunci, adică:

Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. (Romani 3:20)

Dacă examinăm viața noastră comparativ cu standardul Celor Zece Porunci, ne dam seama ca o putem compara cu o radiografie X prin care înțelegem problema în interior, adică în profunzime. Cele Zece Porunci nu ‘fixează’ problema ci doar o clarifica și abia atunci acceptăm că Dumnezeu are adevărata soluție. În loc să continuăm să ne auto-amăgim, Legea ne permite să vedem clar situația în care ne aflam.

Pocăința omului a fost făcută ca un dar de la Dumnezeu

Puntea de legătura pregătită de Dumnezeu în vederea iertării de păcat , a fost înfăptuita prin moartea și învierea lui Iisus Hristos. Acest Dar de viață este foarte simplu și este făcut   prin credință, atunci când Hristos este acceptat în viețile noastre ca Domn și Stăpân.

Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. (Galateni 2:16)

Așa cum Avraam a fost justificat înaintea lui Dumnezeu, tot așa și noi putem să fim socotiți neprihăniți. Dar ca să trecem prin acel proces, trebuie să ne pocăim. Pocăința este de cele mai multe ori interpretată greșit, când de fapt este simplă și anume ‘o schimbare a mintii’ adică să ne întoarcem de la faptele noastre rele ca să putem ajunge la darul oferit de Dumnezeu. Biblie ne explica acest lucru în:

Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare… (Faptele Apostolilor 3:19)

Promisiunea pentru tine și mine este că dacă ne pocăim și ne întoarcem la Dumnezeu, atunci toate păcatele se uită și primim Viața Veșnică în dar.

Cele Zece Porunci din Calendarul nostru

Dumnezeu a pecetluit Primul Paște și mărturia lui Avraam ca un Plan și o asigurare că este cu adevărat El și va scrie în aceea zi specifică, când  Cele Zece Porunci au fost date lui Moise și mai mult, pecetluite de Duhului Sfânt. Sărbătoarea Primăverii sau Shavuot în calendarul evreiesc, este de asemenea timpul în care s-au scris Cele Zece Porunci și de asemenea, coincide cu Faptele Apostolilor 2 și Rusalii când a coborât Duhul Sfânt.

 Sărbătoarea Săptămânilor, Cele Zece Porunci și coborârea Duhului Sfânt sunt legate unele de altele în această zi calendaristică.

Sărbătoarea Săptămânilor, Cele Zece Porunci și coborârea Duhului Sfânt sunt legate unele de altele în această zi calendaristică

Faptul că în aceiași zi Duhul Sfânt a coborât printre oamenii care sau pocăit coincide cu ziua în care se sărbătoresc Cele Zece Porunci, este răspunsul plângerilor lui Christopher Hitchens. Dumnezeu se îngrijește ‘să inventăm o specie diferită’ – omul prin care a locuit Duhul Său, așa în cât să putem să trăim diferit. Acuratețea acestei sincronizări este, din nou, Semnul Lui, scris pe pânza de timp pentru ca noi să vedem și să conștientizăm atât Legea cât și Harul lui Dumnezeu.