Skip to content

Care sunt cele zece porunci? Ce predau ei?

Moise a scris primele cinci cărți ale Bibliei. Aceste cărți descriu nașterea națiunii israelite cu mii de ani în urmă. Misiunea lui Moise a fost să nască această națiune pentru a deveni o lumină pentru națiunile din jur. El a început prin a scoate israeliții (sau evreii) din sclavia Egiptului printr-o salvare cunoscută sub numele de Paștele evreiesc. În Paște, Dumnezeu i-a eliberat pe israeliți în o cale care arăta spre o viitoare eliberare pentru întreaga omenire

Dar chemarea lui Moise nu a fost doar de a-i scoate pe israeliți din sclavia egipteană. Mandatul său era și să-i conducă către un nou mod de a trăi. Deci, la cincizeci de zile după Paște, Moise i-a condus pe Muntele Sinai, unde au primit Legea.

Muntele Sinai

Deci ce porunci a primit Moise? Legea completă a fost destul de lungă, cu 613 comenzi specifice. Dar Moise a primit mai întâi un set de 90 de tone de piatră, cunoscut sub numele de Zece comandamente. Aceste Zece au format rezumatul Legii – premisele morale înaintea tuturor celorlalte. Cele Zece Porunci (numite uneori Decalog) sunt puterea activă a lui Dumnezeu de a ne convinge pocăi. Acesta este ceea ce examinăm în acest articol.

Parte a Deuteronomului All Souls, care conține cea mai veche copie a decalogului care a supraviețuit
Autor necunoscut, fotografie de Shai Halevi, Domeniu public, prin Wikimedia Commons

Cele Zece Porunci

Iată cele zece porunci așa cum sunt scrise de Dumnezeu pe piatră. Atunci Moise le-a consemnat în cartea lui Exod din Biblie.

20 Atunci, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis: 

„Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. 

Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, 

şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. 

Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. 

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 

Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. 

10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. 

11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. 

12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. 

13 Să nu ucizi. 

14 Să nu preacurveşti. 

15 Să nu furi. 

16 Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. 

17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.”

Exod 20:1-17

Standardul celor Zece Porunci

Acum, uneori, uităm că acestea au fost comenzi, nu sugestii sau recomandări. Dar în ce măsură trebuie să ne supunem acestor porunci? Următorul verset vine tocmai înainte darea celor zece porunci:

Moise s-a suit la Dumnezeu. Şi Domnul l-a chemat de pe munte, zicând: „Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi să spui copiilor lui Israel:

Exod 19:3

Acum, dacă veţi asculta glasul meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu;

Exod 19:5

Moise a consemnat doar următoarele după darea celor Zece Porunci.

A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.”

Exod 24:7

Zece comenzi – Nu alegere multiplă

Să ne gândim la asta. Uneori, la examenele școlare, profesorii dau mai multe întrebări (de exemplu 20). Dar apoi le cere elevilor să o facă raspunde doar la cateva a intrebarilor. De exemplu, elevii pot alege oricare 15 întrebări din cele 20 la care să răspundă. Fiecare elev ar alege cele 15 întrebări cele mai ușoare la care să le răspundă. În acest fel profesorul ușurează examenul.

Mulți oameni tratează cele Zece Porunci în același mod. Ei cred că Dumnezeu, după ce a dat cele Zece Porunci, a vrut să spună: „Încercați orice șase la alegere din aceste Zece”. Gândim astfel pentru că ne imaginăm instinctiv pe Dumnezeu echilibrând „faptele noastre bune” cu „faptele noastre rele”. Dacă meritele noastre bune depășesc sau anulează imperfecțiunile noastre rele, atunci sperăm că acest lucru este suficient pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu. Sau cel puțin poate obține o trecere în rai. Din același motiv, mulți dintre noi încearcă să câștige meritul religios prin activități religioase. Acestea includ adesea; mergând la biserică, la moschee sau la templu, rugându-se, postind și dând bani săracilor. Sperăm că aceste acte echilibrează momentele în care ne supunem una dintre cele zece porunci.

Cu toate acestea, o lectură sinceră a celor Zece Porunci arată că nu așa a dat-o Dumnezeu. Oamenii trebuie să se supună și să păstreze Toate colectiile comenzile – tot timpul. Dificultatea de a realiza acest lucru i-a făcut pe mulți să se răzvrătească împotriva celor Zece Porunci. Cunoscutul ateu Christopher Hitchens a atacat Cele Zece Porunci din acest motiv:

 „… apoi vin cele patru celebre „nu trebuie” care interzic categoric uciderea, adulterul, furtul și mărturia mincinoasă. În cele din urmă, există o interdicție a lăcomiei, interzicând dorința pentru „vecinii tăi”… moștenire. … În loc de condamnarea acțiunilor rele, există o condamnare formulată ciudat a gândurilor impure… Cere imposibilul… Cineva poate fi reținut cu forța de la acțiuni rele… dar a interzice oamenilor să le conteze este prea mult… Dacă Dumnezeu ar fi vrut cu adevărat ca oamenii să fie liberi de astfel de gânduri, ar fi trebuit să aibă mai multă grijă să inventeze o altă specie.” Christopher Hitchens. 2007. Dumnezeu nu este mare: cum religia strică totul. P.99-100

Christopher Hitchens

De ce a dat Dumnezeu Cele Zece Porunci?

Dar a crede fie că Dumnezeu poate accepta un efort de peste 50%, fie că Dumnezeu a făcut o greșeală cerând imposibilul, înseamnă a înțelege greșit scopul celor Zece Porunci. Dumnezeu ne-a dat Cele Zece Porunci pentru a ne ajuta să ne identificăm problemele.

Să ilustrăm acest lucru cu un exemplu. Să presupunem că ai căzut greu pe pământ și te-ai rănit grav la braț. Cu toate acestea, nu sunteți sigur de daunele interne. Osul din braț este rupt sau nu? Nu știți dacă se va îmbunătăți sau dacă aveți nevoie de un ghips pe braț. Așa că îți faci o radiografie a brațului, iar radiografia dezvăluie adevărata situație. Da, într-adevăr, ți-ai rupt osul din braț. Raze X vă vindecă brațul? Este brațul tău mai bun din cauza radiografiei? Nu, brațul tău este încă rupt. Dar acum tu ști că este într-adevăr rupt și trebuie să-i pui gips pentru a se vindeca. Radiografia nu a rezolvat problema, mai degrabă ea expus problema, așa că acum o puteți trata corect.

Poruncile dezvăluie Păcatul

La fel, Dumnezeu ne-a dat Cele Zece Porunci pentru ca noi să vedem o problemă adâncă în noi, păcatul nostru. Păcat înseamnă „să ratezi” ținta a ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi în modul în care îi tratăm pe alții, pe noi înșine și pe Dumnezeu. Biblia spune asta

Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor,
să vadă de este vreunul care să aibă pricepere
şi care să caute pe Dumnezeu.
Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici;
nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

Psalmi 14:2-3

Toți avem asta problema interioară corupătoare a păcatului. Acest lucru este atât de grav încât Dumnezeu spune despre „faptele noastre bune” (care sperăm că vor anula păcatele noastre) că:

Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.

Isaia 64:6

Meritul nostru neprihănit în observațiile religioase sau în a-i ajuta pe alții contează doar ca „cârpe murdare” atunci când sunt cântărite împotriva păcatelor noastre.

Dar în loc să ne recunoaștem problema, avem tendința să ne comparăm cu ceilalți. Făcând acest lucru, ne măsurăm pe noi înșine în raport cu un standard greșit. Alternativ, unii se străduiesc mai mult să obțină meritul religios. Alții renunță și trăiesc doar din plăcere. De aceea Dumnezeu a instituit cele Zece Porunci astfel încât:

20 Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.

Romani 3:20

Să ne examinăm viețile și să ne vedem păcatele împotriva standardului celor Zece Porunci este ca și cum ne-am uita la o radiografie pentru a vedea osul rupt din brațul nostru. Cele Zece Porunci nu ne „rezolvă” problema. În schimb, ei dezvăluie problema în mod clar, astfel încât să acceptăm remediul pe care Dumnezeu l-a oferit. În loc să continuăm în auto-amăgire, Legea ne permite să ne vedem cu exactitate.

Darul lui Dumnezeu dat în pocăință

Leacul pe care l-a oferit Dumnezeu este darul iertării păcatelor. El o dă liber prin intermediul moarte și înviere a lui Iisus Hristos. Articolul aici explică acest lucru mai pe deplin. Dumnezeu pur și simplu ne extinde acest Dar al Vieții dacă avem încredere sau avem credință în lucrarea Lui.

16 Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

Galateni 2:16

Ni se poate da dreptate la fel Avraam care a fost îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Dar necesită ca noi pocăi. Pocăiți-vă înseamnă „a ne răzgândi” și implică o întoarcere departe de păcat și întorcându-se spre Dumnezeu si Cadou El oferă. După cum explică Biblia:

19 Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare

Faptele Apostolilor 3:19

Promisiunea pentru tine și pentru mine este că dacă ne pocăim și ne întoarcem la Dumnezeu, păcatele noastre nu vor fi socotite împotriva noastră. În schimb, vom primi Viața.

Că primul Paște și Testul lui Avraam a revelat semnătura lui Dumnezeu în planul Său pentru noi. La fel, ziua specifică în care Dumnezeu a dat cele Zece Porunci lui Moise indică, de asemenea, venirea Duhului lui Dumnezeu pentru a locui în noi. Duhul Sfânt care locuiește în interiorul nostru ne dă capacitatea de a-L urma pe Dumnezeu într-un mod pe care nu îl putem face singuri.