Skip to content

Isus declară război: Ca rege, unui dușman neînvins, tocmai în Duminica Floriilor

Cărțile Macabeilor, găsite în Apocrifele, relatează viu războiul purtat de familia Macabei (Maccabeus) împotriva seleucizilor greci. Seleucizii încercau să impună religia păgână greacă asupra evreilor din Ierusalim în 168 î.Hr. Majoritatea informațiilor istorice despre acest război provin din Prima Carte a Macabeilor (1 Macabei). Descrie modul în care împăratul seleucid, Antioh al IV-lea Epifan, a instigat la de-iudaizarea Iudeii.  

Iuda Macabei

În 168 î.Hr., Antioh al IV-lea a intrat cu forța în Ierusalim, ucigând mii de evrei. Apoi a profanat Templul amestecând practicile religioase păgâne cu închinarea la Templu transmisă de Moise. Antioh al IV-lea i-a forțat pe evrei să adopte și practici păgâne, sacrificând și mâncând porci, profanând Sabatul și interzicând circumcizia.

Matthias Macabees, un preot evreu, și cei cinci fii ai săi s-au revoltat apoi împotriva lui Antioh al IV-lea, adoptând o campanie de gherilă de succes. După ce Matthias a murit, unul dintre fiii săi, Iuda (Ciocanul) Macabei a condus războiul. Iuda a avut mare succes datorită planificării sale militare strălucitoare, a curajului și a priceperii în lupta fizică. În cele din urmă, i-a forțat pe seleucizi să se retragă. Deci regiunea din jurul Ierusalimului a fost pentru scurt timp independentă de dinastia Hasmoneană până când romanii au preluat controlul. Festivalul evreiesc Hanukkah astăzi comemorează recâștigarea și curățarea templului evreiesc de pângărirea lui Antioh al IV-lea.

Evrei zeloși merg la război pentru Templu

Modelul celui de-al doilea templu evreiesc: Mulți au luptat pentru puritatea lui

Convingerile religioase despre Templu, suficient de puternice pentru a merge la război, au făcut parte din moștenirea evreiască de 3000 de ani. Josephus și Bar Kochba sunt figuri istorice evreiești binecunoscute care au purtat război pentru a păstra puritatea Templului evreiesc. Și astăzi, unii evrei riscă conflicte și luptă pentru a se ruga la Muntele Templului.  

La fel ca Macabei, Isus a fost, de asemenea, foarte zelos pentru Templu și închinarea lui. El a fost suficient de zelos să intre și el la război pentru asta. Cu toate acestea, modul în care s-a implicat în războiul său și cu cine a luptat a fost foarte diferit față de Macabei. Am fost privindu-l pe Isus prin prisma lui evreiască și ne uităm acum la acest război și adversar. Mai târziu vedem cum Templul s-a implicat în această luptă.  

Intrare triumfătoare

Isus avea și-a dezvăluit misiunea prin ridicarea lui Lazăr iar acum era în călătoria lui la Ierusalim. Modul în care avea să sosească fusese profețit cu sute de ani înainte. Evanghelia explică:

12 A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 

13 a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” 

14 Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris: 

15 „Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe”. 

16 Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început, dar, după ce a fost proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le împliniseră cu privire la El. 

17 Toţi cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt şi-l înviase din morţi, mărturiseau despre El. 18 Şi norodul I-a ieşit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. 19 Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi că nu câştigaţi nimic. Iată că lumea se duce după El!”

Ioan 12:12-19

Intrarea lui Isus – după David

Începând cu David, vechii regi israeliți își urcau anual pe calul lor regal și conduceau o procesiune în Ierusalim. La fel, Isus a repus această tradiție când a intrat în Ierusalim călare pe un măgar în ziua cunoscută acum ca Florii. Oamenii au cântat același cântec din Psalmi pentru Isus ca și pentru David:

25 Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!

26 Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului!

Vă binecuvântăm din Casa Domnului.

27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează.

Legaţi cu funii vita pentru jertfă şi aduceţi-o până la coarnele altarului!

Psalmi 118:25-27

Oamenii au cântat acest cântec străvechi scris pentru regi pentru că știau Isus l-a înviat pe Lazăr. Așa că au fost entuziasmați la sosirea lui în Ierusalim. Cuvântul pe care l-au strigat, „Osana” însemna „salvare” – exact așa cum scrisese Psalmul 118:25 cu mult înainte. 

Dar de ce avea de gând să-i „salveze”? 

Ne spune profetul Zaharia.

Intrarea proorocită de Zaharia

Deși Isus a reconstituit ceea ce făcuseră foștii regi cu sute de ani mai devreme, el a făcut-o diferit. Zaharia, care avea a proorocit numele venirii lui Hristos, mai proorocise că Hristos va intra în Ierusalim călare pe un măgar. 

Evanghelia după Ioan a citat o parte din acea profeție mai sus (este subliniată). Profeția completă a lui Zaharia este aici:

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. 10 Voi nimici carele de război din Efraim şi caii din Ierusalim, şi arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea şi va stăpâni de la o mare la cealaltă, şi de la Râu până la marginile pământului. 11 Însă, cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinşii tăi de război din groapa în care nu este apă.

Zaharia 9:9-11

Regele care vine va lupta… cine?

Acest Rege proorocit de Zaharia ar fi diferit de toți ceilalți regi. El nu ar deveni Rege folosind „care”, „cai de război” și „arcuri de luptă”. Acest Rege va scoate aceste arme și, în schimb, va „proclama pacea națiunilor”. Cu toate acestea, acest rege ar trebui să se lupte pentru a învinge un inamic. Ar trebui să lupte într-un război până la moarte.

Inamicul final – Moartea însăși

„groapa”

Când vorbim despre salvarea oamenilor de la moarte, ne referim la salvarea pe cineva, astfel încât moartea să fie amânată. Putem, de exemplu, să salvăm pe cineva care se îneacă sau să oferim un medicament care salvează viața cuiva. Această „salvare” nu face decât să amâne moartea, deoarece persoana salvată va muri mai târziu. Dar Zaharia nu profețea despre salvarea oamenilor „de la moarte”, ci despre salvarea celor întemnițați de moarte – a celor deja morți. Acest rege proorocit de Zaharia să vină pe un măgar trebuia să înfrunte și să învingă moartea în sine– eliberarea prizonierilor săi. Acest lucru ar necesita o luptă enormă.

Deci ce arme avea să folosească Regele în această luptă cu moartea? Zaharia a scris că acest Împărat nu va lua decât „sângele legământului Meu cu tine” în lupta sa din „groapă”.1 Astfel, sângele lui ar fi arma cu care El avea să înfrunte moartea.

Intrând în Ierusalim pe măgar, Isus s-a declarat că este acest Rege prezis – Hristosul.

De ce plânge Isus de întristare

Când Isus a intrat în Ierusalim Florii (cunoscut și sub numele de Intrare triumfătoare) conducătorii religioşi i s-au opus. Evanghelia după Luca descrie răspunsul lui Isus la opoziția lor.

41 Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea 42 şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. 43 Vor veni peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile: 44 te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”

Luca 19:41-44

Isus a spus în mod specific că liderii ar fi trebuit să „recunosc”. timp a venirii lui Dumnezeu’ ‘aceasta zi’. Ce a vrut să spună? Ce le lipsise?

Profeții au prezis „ziua”

Cu secole înainte, profetul Daniel proorocise că Hristos va veni la 483 de ani după decretul de reconstruire a Ierusalimului. Am calculat ca anul preconizat al lui Daniel să fie 33 e.n– anul în care Isus a intrat în Ierusalim pe un măgar. Prezicerea anului intrării, cu sute de ani înainte să se întâmple, este uimitoare, dar putem chiar calcula sosirea lui în acea zi. (Vă rog revizuiește aici mai întâi pe măsură ce construim pe el).

Durata de timp

profetul Daniel prezisese 483 ani folosind un an de 360 ​​de zile înainte de dezvăluirea Hristosul. În consecință, numărul de zile este:

483 ani * 360 zile/an = 173 880 zile

Dar în ceea ce privește calendarul internațional modern cu 365.2422 zile/an, acesta este 476 de ani cu 25 de zile în plus. (173 880/365.24219879 = 476 restul 25)

Numărătoarea inversă Începe

Când a fost decretul de restaurare a Ierusalimului, care a început această numărătoare inversă? S-a dat:

În luna Nisan, anul al douăzecilea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul şi l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui.

Neemia 2:1
Calendarul evreiesc

1 Nisan și-a început Anul Nou, dând un motiv pentru ca Regele să vorbească cu Neemia în cadrul sărbătorii. Nisan 1 ar fi, de asemenea, marcat de o lună nouă, deoarece lunile lor erau lunare. Calculele astronomice plasează luna nouă din Nisan 1 din 20thanul împăratului persan Artaxerxes la ora 10:4 pe 444 martie XNUMX î.Hr. în calendarul nostru modern.2 

Numărătoarea inversă Se termină…

Prin urmare, adăugarea celor 476 de ani ai timpului profețit de Daniel la această dată ne aduce la 4 martie 33 e.n. (Nu există anul 0, calendarul modern mergând de la 1 BCE la 1 CE într-un an). Tabelul rezumă calculele.

Început de an444 î.Hr. (20th anul lui Artaxerxes)
Perioadă de timp476 de ani solari
Sosire așteptată în Modern Calendar(-444 + 476 + 1) (‘+1’ deoarece nu există 0 CE) = 33
Anul așteptat33 CE

Calculând sosirea lui Unsul (= Hristos)

… la Ziua

Adăugând cele 25 de zile rămase din timpul profețit de Daniel la 4 martie 33 e.n., ne dă 29 martie 33 e.n. Acest lucru este prezentat în tabel și ilustrat în cronologia de mai jos.  

Start – Decret emis4 martie 444 î.Hr
Adăugați anii solari (-444+ 476 +1)4 martie 33 e.n
Adăugați restul de 25 de zile4 + 25 martie = 29 martie 33 d.Hr
29 martie 33 e.nDuminica Floriilor Intrarea lui Isus la Ierusalim

Calculand la zi

Martie 29, 33 e.n., a fost duminică– Florii– chiar în ziua în care Isus a intrat în Ierusalim pe măgar, pretinzând că este Hristosul.  

Intrând în Ierusalim pe 29 martie 33 e.n., așezat pe un măgar, Isus a împlinit atât profeția lui Zaharia, cât și profeția lui Daniel – până în ziua de azi. 

Aceste multe profeții împlinite într-o singură zi indică semnele pe care le-a folosit Dumnezeu pentru a-L identifica pe Hristos. Dar mai târziu în aceeași zi, Isus a împlinit încă o profeție de la Moise. Făcând acest lucru, a pus în mișcare evenimentele care au condus la lupta sa cu „groapa” – inamicul său. moarte. Noi uită-te la asta în continuare.


  1. Câteva exemple despre cum „groapa” a însemnat moartea pentru profeți:

15 Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!

Isaia 14:15

18 Căci nu Locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte

şi cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta.

Isaia 38:18

22 sufletul i se apropie de groapă

şi viaţa, de vestitorii morţii.

Iov 33:22

Te vor arunca în groapă, şi vei muri ca cei ce cad străpunşi de lovituri în mijlocul mărilor.

Ezechiel 28:8

23 Mormintele lor sunt în adâncimile gropii şi mulţimea lui este împrejurul mormântului lui; toţi au murit şi au căzut ucişi de sabie, ei, care răspândeau groaza în ţara celor vii.

Ezechiel 32:23

Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuinţa morţilor,

Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se pogoară în groapă.

Psalmi 30:3

 2. Pentru conversiile dintre calendarele antice și cele moderne (de exemplu 1 Nisan = 4 martie 444 î.Hr.) și calculele lunilor noi antice vezi documentul Dr. Harold W. Hoehner, Aspecte cronologice ale vieții lui Hristos. 1977. 176 pp.