Skip to content

Vărsător în zodiacul antic

Vărsătorul este a șasea constelație a zodiacului și face parte din Unitatea Zodiacală care ne dezvăluie rezultatele victoriei Celui care vine. Formează imaginea unui om care turnă râuri de apă dintr-un borcan ceresc. Vărsător este latină pentru de apă purtător. În horoscopul de astăzi dacă ești născut între 21 ianuarie și 19 februarie ești Vărsător. Deci, în această lectură a horoscopului astrologiei moderne a zodiacului antic, urmați sfaturile horoscopului pentru Vărsător pentru a găsi dragoste, noroc, sănătate și pentru a obține o perspectivă asupra personalității voastre.

Vărsătorul arată că setea noastră de fericire în bogăție, noroc și iubire este insuficientă. Dar numai Omul din Vărsător poate furniza apa care ne va potoli setea. În vechiul zodiac Vărsătorul își oferă apa tuturor oamenilor. Deci chiar dacă ești nu Vărsător în sensul horoscop modern, vechea poveste astrologică din stelele Vărsătorului merită cunoscută, astfel încât să puteți alege dacă să beți singur din apa Lui.

Constelația Vărsător în stele

Iată stelele care formează Vărsătorul. Poți vedea ceva asemănător cu un bărbat care varsă apă dintr-un recipient în această fotografie de stea?

Fotografie cu constelația stelei Vărsător

Chiar dacă conectăm stelele din Vărsător cu linii, este încă greu să „vedem” vreo astfel de imagine. Deci, cum ar putea cineva să-și imagineze un om care toarnă apă pe pești din asta?

Vărsător cu stele legate prin linii

Dar acest semn merge înapoi din câte știm în istoria omenirii. Iată zodiacul din Templul Dendera din Egipt, vechi de peste 2000 de ani, cu imaginea Vărsătorului purtător de apă încercuită în roșu. Puteți vedea și în schița de pe lateral că apa curge către un pește.

Zodiacul egiptean la Dendera cu Vărsătorul înconjurat

Iată un afiș National Geographic cu zodiacul care arată Vărsătorul așa cum este văzut în emisfera sudică.

Graficul zodiacal National Geographic cu Vărsătorul încercuit

Chiar dacă conectăm stelele care formează Vărsătorul cu linii pentru a arăta constelațiile zodiacale, este totuși greu să „vezi” ceva asemănător unui om, un borcan și turnând apă în această constelație de stele. Dar mai jos sunt câteva imagini comune de astrologie ale Vărsătorului.

Vărsător și râuri de apă

Imagine zodiacală tradițională a bărbatului Vărsător turnând apă pentru pești (Piscis Australis – Peștele de Sud)
Vărsător văzut turnând apă către Piscis Australis – Peștele de Sud

Ca și în cazul celorlalte constelații zodiacale, imaginea Purtătorului de apă nu este evidentă din constelația în sine. Nu este înnăscut în constelația de stele. Mai degraba, ideea al Purtătorului de Apă a venit primul, din altceva decât stele. Primii astrologi au suprapus apoi această idee pe stele pentru a fi un semn recurent.

Dar de ce?

Ce a însemnat pentru antici? De ce a fost asociat cu Vărsătorul din cele mai vechi timpuri Peștele de Sud constelație astfel încât apa care curge din Vărsător să curgă către Pește?

Fii avertizat! Răspunsul la aceasta îți va deschide horoscopul în moduri neașteptate, pornindu-te într-o călătorie diferită de cea pe care ai vrut-o când îți verifici semnul horoscopului…

Povestea zodiacului antic

Noi am văzut, cu Fecioara, că Biblia afirmă că Dumnezeu a făcut constelațiile. El le-a dat ca semne ale unei Povești care ghidează omenirea până la revelația scrisă. Astfel, Adam și fiii săi i-au învățat pe copiii lor să-i instruiască despre Planul lui Dumnezeu. Fecioara a prezis pe viitorul Fiu al Fecioarei – Iisus Hristos. Ne-am făcut drum prin Povestea explicând Conflict mare iar acum suntem în a doua unitate dezvăluind beneficiile victoriei Sale.

Semnificația originală a Vărsătorului

Vărsătorul le-a spus anticilor două mari adevăruri care reprezintă înțelepciune pentru noi astăzi.

  1. Suntem oameni însetați (simbolizat de Peștele de Sud băut în apă).
  2. Apa de la Omul este singura apă care ne va potoli setea.

Profeții antici au predat și ei aceste două adevăruri.

Suntem insetati

Profeții antici au scris despre setea noastră în diferite moduri. Psalmii o exprimă astfel:

Cum doreşte un cerb izvoarele de apă,

aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!

Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu;

când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?

Psalmi 42:1-2

Tu, Doamne, ești Dumnezeul meu, te caut cu seriozitate; Mă însetez după tine, toată ființa mea tânjește după tine, într-un pământ uscat și uscat unde nu este apă. Psalmul 63: 1

Dar problemele apar atunci când căutăm să satisfacem această sete cu altă „apă”. Ieremia ne-a învățat că aceasta este rădăcina păcatului nostru.

13 Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă.

Ieremia 2:13

Cisternele de apă pe care le urmărim sunt multe: bani, sex, plăcere, muncă, familie, căsătorie, statut. Dar acestea nu pot satisface și ajungem să fim încă „sete” de mai mult. Iată ce spune Solomon, marele Împărat cunoscut pentru înțelepciunea sa, a scris despre. Dar ce putem face pentru a ne potoli setea?

Apă durabilă pentru a ne potoli setea

Profeții din vechime au prevăzut, de asemenea, un moment în care setea ne va fi potolită. Încă de la Moise, ei așteptau cu nerăbdare ziua în care:

Apa curge din găleţile lui

Şi sămânţa lui este udată de ape mari.

Împăratul lui se înalţă mai presus de Agag

Şi împărăţia lui ajunge puternică.

Numeri 24:7

Profetul Isaia a urmat aceste profeții.

32 „Atunci împăratul va împărăţi cu dreptate şi voievozii vor cârmui cu nepărtinire. Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului şi ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca nişte râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete.

Isaia 32:1-2

17 Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă şi nu este; li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi.

Isaia 41:17

Potolirea Setei

Dar cum s-ar potoli setea? a continuat Isaia.

Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale,

Isaia 44:3

În Evanghelii, Isus a declarat că el este sursa acelei ape

37 În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. 38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

Ioan 7:37-39

El precizează că „apa” este o imagine a Duhului, care a venit să locuiască în oameni de Rusalii. Aceasta a fost împlinirea parțială, care va fi finalizată în Împărăția lui Dumnezeu, așa cum spune:

22 Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.

Apocalipsa 22:1

Venind la băutură

Cine are nevoie de apă mai mult decât de pește? Așa că Zodiacul îl imaginează pe Vărsător turnându-și apa peste pește Piscis Australis – Peștele de Sud. Aceasta ilustrează adevărul simplu că victoria și binecuvântările câștigate de Om – Sămânța Fecioarei – cu siguranță va merge la toți cei care sunt însetați de ea. Pentru a primi acest lucru trebuie să:

55 „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată! De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă dar, şi veţi mânca ce este bun şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi, căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David.

Isaia 55:1-3

pesti de pesti extinde această imagine, oferind mai multe detalii. Darul Apei Sale este la îndemâna tuturor – inclusiv tu și eu.

Horoscop Vărsător în scrierile antice

Horoscop provine din grecescul „Horo” (ora) și înseamnă astfel marcarea orelor speciale. Scrierile profetice marchează „horoul” Vărsător. Isus marchează pe Vărsător în acest fel.

13 Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. 14 Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.”

21 „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 22 Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi, noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci mântuirea vine de la iudei. 23 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.

Ioan 4:13-14, 21-23

Suntem acum în „ora” Vărsătorului. Această oră nu este o oră scurtă specifică ca în cazul Capricornului. În schimb, este o „oră” lungă și larg deschisă, care continuă să se prelungească de la momentul acelei conversații până astăzi. În acest ceas al Vărsătorului, Isus ne oferă apă care va urca spre viața veșnică în noi.

Cuvântul grecesc folosit de Isus de două ori aici este Horo, la fel ca rădăcina din „horoscop”.

Lectura Horoscopului Vărsător din zodia antică

Tu și cu mine putem aplica citirea horoscopului Vărsător astăzi în felul următor.

Vărsătorul spune „cunoaște-te pe tine însuți”. Ce este în adâncul tău după care îți este sete? Cum se arată această sete ca trăsăturile pe care le văd cei din jurul tău? Poate că ești conștient de o vagă sete de „ceva mai mult”, fie că este vorba de bani, viață mai lungă, sex, căsătorie, relații romantice sau mâncare și băutură mai bună. Acea sete te-ar putea face incompatibil cu cei care îți sunt deja aproape, provocând frustrare în oricare dintre relațiile tale mai profunde, fie că sunt colegi de muncă, membri ai familiei sau iubiți. Ai grijă ca setea ta să nu te facă să pierzi ceea ce ai. 

Acum este un moment bun să vă întrebați ce înseamnă „apă vie”. Care sunt caracteristicile sale? Cuvinte precum „viață veșnică”, „primăvară”, „spirit” și „adevăr” au fost folosite pentru a descrie oferta Vărsător. Ele aduc în minte trăsături precum „abundență”, „satisfacție”, „înviorătoare”. Acest lucru vă poate schimba relațiile, astfel încât să fiți un „dator” mai degrabă decât un simplu „primitor”. 

Dar totul începe cu a-ți cunoaște setea și să fii sincer cu privire la ceea ce te motivează. Așa că urmează exemplul femeii din această conversație și vezi dacă poți afla cum a acceptat oferta. O viață care merită trăită vine când îți examinezi inima.

Mai adânc în Vărsător și prin povestea antică a zodiacului

Semnul Vărsătorului nu a fost menit inițial să ghideze deciziile către sănătate, iubire și prosperitate doar pentru cei născuți între 21 ianuarie și 19 februarie. A fost plasat în stele pentru ca toți să-și amintească că avem sete de ceva mai mult în această viață. Ea promite că Fiul Fecioarei va veni și va potoli acea sete din noi. Pentru a începe Povestea zodiacului antic la început vezi FecioaraPeştilor continuă Povestea Zodiacului.

Pentru a aprofunda povestea scrisă a Vărsătorului, vezi:

Descărcați PDF cu capitolele Zodiac ca o carte