Skip to content

Crăciun – Povestea nașterii lui Isus

Crăciunul este remarcat ca un festival global principal, sărbătorit de națiunile din întreaga lume. Sărbătorile de Crăciun sunt pline de muzică, mâncare, decorațiuni și cadouri – în timp ce modul exact de a sărbători variază de la o țară la alta. Dar, în centrul său istoric, Crăciunul sărbătorește nașterea unui băiat evreu sărac, născut cu puțin peste 2000 de ani în urmă.

Esența unică a Crăciunului devine ironică atunci când realizăm că singurii oameni care ocolesc sărbătorile de Crăciun sunt evrei; tocmai oamenii din care s-a născut acest băiat evreu, care a născut tradiția. Numai această intriga face ca povestea de Crăciun să merite explorată, ceea ce vom face aici.

Povestea nașterii evreiești: mai bine decât Moș Crăciun

Povestea nașterii lui Isus este bogată în imagini

Aproape toate personajele care compun drama din jurul nașterii acestui băiat au fost evrei. Unul dintre cei doi istorici care au documentat povestea era și evreu.

Intriga, suspansul și sărbătoarea din jurul nașterii acestui copil evreu, înregistrate de un levit evreu, pictează suplimentele de Crăciun de mai târziu precum Moș Crăciun, Polul Nord și spiridușii din atelierul lui Moș Crăciun, palid în comparație.

Levi, cunoscut și sub numele de Matei, a vrut să știm cu siguranță că băiețelul despre care a scris era evreu. Deci, el și-a început relatarea cu această propoziție – prima propoziție din Evanghelia sa și din Noul Testament.

Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

Matei 1:1

Nu numai că era fiul lui Avraam, așa cum sunt toți evreii, dar era și descendent al renumitului rege David! Ce altă temă ar putea evoca o speranță mai mare? Cu siguranță nu Moș Crăciun.

Nașterea lui Isus povestită

What were the circumstances surrounding Jesus’ birth? Matthew tells us in striking detail.

18 Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 

20 Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un Fiu şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 

22 Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23 „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 

24 Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa. 25 Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.

Matei 1:18-25

Nașterea Fecioarei

Matei ne aduce repede într-o controversă profundă, pentru că ne spune cu certitudine că Maria era fecioară când a născut. Luca, un alt scriitor de Evanghelie, oferă mai multe detalii despre eveniment.

26 În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. 28 Îngerul a intrat la ea, şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” 

29 Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. 30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. 31 Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. 32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. 33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” 34 Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?” 35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

Luca 1:26-35

În mod surprinzător, rabinic Sursele evreiești dezvăluie credința lor în nașterea din fecioară. Tema nașterii Fecioarei merge înapoi până la Adam și Eva, natura sa miraculoasă prefigurată la nașterea lui Isaac.

Detaliile lui Luca despre nașterea lui Isus

Păstori umili vin să-l vadă pe Rege

Luca continuă evenimentele nașterii lui Isus:

În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. 

Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din seminţia lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

Păstori la nașterea lui Isus

În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. 10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 11 astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 12 Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” 

13 Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 

14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”. 

15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul”. 

16 S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi Pruncul culcat în iesle. 17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 18 Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 19 Maria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei. 20 Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese.

Luca 2:1-20

Înțelepții vizitează Betleem

Vizita Înțelepților este de obicei inclusă în Povestea Nașterii Domnului. Matei scrie:

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” 

Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 

‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel’.” 

Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui”. 

Înțelepții îl găsesc pe Pruncul Isus

După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.

Matei 2:1-11
Magii de departe vin să-l vadă pe Rege

Magii neevrei vin de departe pentru a-l întâlni pe „Regele evreilor”. Între timp, organizația evreiască conducătoare, condusă de Irod cel Mare, devine „tulburată” de vestea nașterii regelui lor. Aceasta prevede un model care a fost intact în ultimii 2000 de ani.

Venirea lui Isus printr-o lentilă evreiască

De fapt, relatarea despre nașterea de Crăciun a lui Isus continuă narațiunea care îl înfățișează ca evreul arhetip care ar binecuvânta toate popoarele – inclusiv pe mine și pe tine. Cu două mii de ani înainte, începând cu povestea lui Avraam (la 2000 î.Hr.), Dumnezeu făgăduise

Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.”

Geneza 12:3

Asta l-a pus pe Abraham pe o pelerinaj în Țara Făgăduinței la bătrâneţea lui. In orice caz, Au urmat mulți ani înainte de a se naște fiul său Isaac. a lui Isaac nașterea în timpul celui de-al suta an al lui Avraam a fost la fel de miraculoasă ca și nașterea lui Isus din fecioară. Nașterea lui Isus o oglindește pe cea a lui Isaac pentru a sublinia acest rol arhetip evreiesc.

Reiterat prin Profeții evrei

Speranța unei binecuvântări viitoare pentru toate popoarele a luat o întorsătură decisivă secole mai târziu, când Dumnezeu, prin profetul Isaia (700 î.Hr.), a chemat toate națiunile să:

49 „Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul M-a chemat din sânul mamei şi M-a numit de la ieşirea din pântecele mamei.

Isaia 49:1

Dumnezeu și-a prezentat apoi „slujitorul” care vine ca Israel, arhetipul sau întruchiparea națiunii evreiești.

şi Mi-a zis: ‘Israele, Tu eşti Robul Meu în care Mă voi slăvi’.

Isaia 49:3

Pentru a aduce această binecuvântare asupra tuturor națiunilor (neamurilor)

El zice: ‘Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului’.

Isaia 49:6

Dar, în același timp, acest slujitor ar rămâne ciudat de dezgustător față de propria sa națiune.

Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către Cel dispreţuit şi urât de popor, către Robul celor puternici: ‘Împăraţii vor vedea lucrul acesta şi se vor scula, şi voievozii se vor arunca la pământ şi se vor închina din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales’.”

Isaia 49:7

Crăciunul dezvăluie dubla împlinire a acestei „binecuvântări”, pe măsură ce națiunile din întreaga lume sărbătoresc Crăciunul în timp ce oamenii lui Isus nu-l recunosc.

Mai mult, mulți dintre noi din națiuni nu mai înțelegem semnificația lui Isus sau a misiunii sale. Ne-am putea aminti de el de Crăciun, dar în rest, el rămâne pur și simplu o rămășiță culturală a erei pre-științifice europene.

Explorarea lui Isus prin prisma lui evreiască

Poate că o parte a problemei se referă la națiunile din creștinătate care nu-l mai percep pe Isus din perspectivă evreiască. Pe măsură ce Matei și Luca au început relatarea nașterii sale, cele patru Evanghelii au continuat în această descriere complet evreiască a lui Isus.

Procedând astfel, evangheliile propun o ipoteză îndrăzneață că Isus întruchipează întreaga națiune a lui Israel. Din perspectiva lor, Isus este arhetipul, planul principal, împlinirea sau completarea lui Israel.

Deși, poate această ipoteză să găsească sprijin?

Ce diferență face pentru noi?

Explorarea lui Isus prin această lentilă evreiască face ca persoana și misiunea lui să fie vii, reale și relevante personal, mai degrabă decât estompate și îndepărtate, așa cum pare să fie pentru mulți dintre noi. Isus iese în evidență în contextul unui Plan Divin. Putem astfel să ne angajăm cu el într-un mod care să-l facă mare și asemănător cu viața, așa cum a fost pentru contemporanii săi – permițându-ne să înțelegem ce înseamnă „binecuvântarea” și „lumina pentru națiuni” promise.

Așa că continuăm să-L explorăm pe Isus prin această lentilă evreiască. Revedem legătura dintre nașterea lui și cea a primului israelit – Isaac, sugerând rolul lui Isus cu națiunea sa. Apoi continuăm cu ale lui zborul copilăriei pentru supraviețuire, ilustrat în povestea Annei Frank, avansându-și în continuare rolul de a binecuvânta pe toți oamenii.