Skip to content

Ce ne învață Biblia despre administrarea mediului?

Contul de creație
Publicarea dulceCC BY-SA 3.0, prin Wikimedia Commons

Ce spune Biblia despre mediu și despre responsabilitatea noastră față de acesta? Mulți cred că Biblia se ocupă doar de morala etică (adică nu minți, nu înșela sau fura). Sau poate se referă doar la un viața de apoi în rai. Dar relația dintre omenire, pământ și viața de pe el, împreună cu responsabilitățile noastre sunt introduse chiar pe prima pagină a Bibliei.

Biblia spune că Dumnezeu a creat omenirea după Chipul Lui. În același timp, El a dat omenirii prima sa sarcină. După cum scrie Biblia:

26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” 

27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. 

28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Geneza 1:26-28

Dumnezeu păstrează proprietatea

Unii au înțeles greșit poruncile „supune” și „stăpânește” pentru a sugera că Dumnezeu a dat lumea omenirii să facă ce vrem noi cu ea. Suntem astfel liberi să „stăpânim” asupra pământului și a ecosistemelor sale, după orice capriciu și fantezie. În acest mod de a gândi, Dumnezeu și-a spălat mâinile de creația Sa chiar de la început. Apoi ne-a dat-o să facem ce ne place.

Cu toate acestea, Biblia nu afirmă niciodată că omenirea „deține” lumea să facă cu ea după bunul plac. De multe ori, în Biblie, Dumnezeu își afirmă stăpânirea continuă asupra lumii. Luați în considerare ce a spus Dumnezeu prin Moise în jurul anului 1500 î.Hr

Acum, dacă veţi asculta glasul meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu;

Exod 19:5

Și prin David în jurul anului 1000 î.Hr

10 Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor,
toate fiarele munţilor cu miile lor.
11 Eu cunosc toate păsările de pe munţi
şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.

Psalmi 50:10-11
eMaringoloCC BY 2.0, prin Wikimedia Commons

Isus însuși a învățat că Dumnezeu păstrează un interes activ și o cunoaștere detaliată a stării animalelor pe această lume. După cum a predat:

29 Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.

Matei 10:29

Suntem Manageri

Modul mai exact de a înțelege rolurile date omenirii este să ne gândim la noi ca „manageri”. Isus a folosit această imagine de multe ori în învățăturile sale pentru a descrie relația dintre Dumnezeu și oameni. Iată un exemplu,

16 Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că-i risipeşte averea. El l-a chemat şi i-a zis: ‘Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteală de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.’

Luca 16:1-2

În această pildă, Dumnezeu este „omul bogat” – proprietarul tuturor – iar noi suntem administratorii. La un moment dat vom fi evaluați cum am gestionat ceea ce El deține. Isus folosește în mod constant această relație în multe dintre învățăturile sale.

În acest mod de a gândi suntem ca administratorii de fonduri de pensii. Ei nu dețin fondurile de pensii – cei care plătesc pensiile lor sunt proprietarii. Administratorilor de fonduri li s-a delegat autoritatea de a investi și administra fondul de pensii în beneficiul pensionarilor. Dacă sunt incompetenți, leneși sau fac o treabă proastă, proprietarii îi vor înlocui cu alții.

Deci Dumnezeu rămâne „proprietarul” creației și ne-a delegat autoritatea și responsabilitatea de a o gestiona în mod corespunzător. Prin urmare, ar fi prudent să știm care sunt scopurile și interesele Sale cu privire la creație. Putem învăța acest lucru analizând unele dintre poruncile Lui.

Inima lui Dumnezeu pentru Creația Sa descoperită prin poruncile Sale

După Paștele evreiesc, și darea de Zece comandamente, Moise a primit instrucțiuni suplimentare detaliate despre modul în care națiunea israelită încipientă ar trebui să se stabilească în Țara Făgăduinței. Luați în considerare instrucțiunile care dau vizibilitate valorilor din inima lui Dumnezeu referitoare la mediu.

25 Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:

‘Când veţi intra în ţara pe care v-o dau, pământul să se odihnească, să ţină un Sabat în cinstea Domnului. Şase ani să-ţi semeni ogorul, şase ani să-ţi tai via şi să strângi roadele. Dar anul al şaptelea să fie un Sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un Sabat ţinut în cinstea Domnului: în anul acela să nu-ţi semeni ogorul şi să nu-ţi tai via.

Levitic 25:1-4
Un Pământ neatins
Publicarea dulceCC BY-SA 3.0, prin Wikimedia Commons

Unică printre toate celelalte națiuni și practicile lor de atunci (cu 3500 de ani în urmă) și chiar diferite de cele practicate în mod obișnuit astăzi, această comandă a asigurat că pământul rămâne necultivat la fiecare șapte ani. Astfel, pământul ar putea avea o „odihnă” regulată, periodică. În timpul acestei odihne, nutrienții care fuseseră epuizați în timpul agriculturii grele se puteau reînnoi. Această comandă arată că Dumnezeu prețuiește durabilitatea mediului pe termen lung în detrimentul extracției pe termen scurt. Putem extinde acest principiu la resursele de mediu, cum ar fi stocurile de pește. Limitați pescuitul fie sezonier, fie întrerupeți pescuitul până când stocurile supra-exploatate se pot recupera. Această comandă se aplică ca principiu extins tuturor activităților care epuizează resursele noastre naturale, fie că sunt apă, animale sălbatice, stocuri de pești sau păduri.

Acest ghid pare benefic pentru mediu. Dar probabil că vă întrebați cum aveau să mănânce israeliții în anul pe care nu l-au plantat. Aceștia au fost oameni la fel ca noi și au pus, de asemenea, această întrebare. Biblia consemnează schimbul:

18 Împliniţi legile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le, şi veţi locui fără frică în ţară. 19 Ţara îşi va da roadele, veţi mânca din ele şi vă veţi sătura şi veţi locui fără frică în ea. 20 Dacă veţi zice: «Ce vom mânca în anul al şaptelea, fiindcă nu vom semăna şi nu vom strânge roadele?». 21 Eu vă voi da binecuvântarea Mea în anul al şaselea, şi pământul va da roade pentru trei ani. 22 Când veţi semăna în anul al optulea, veţi mânca tot din vechile roade; până la al nouălea an, până la noile roade, veţi mânca tot din cele vechi.

Levitic 25:18-22

Preocuparea pentru bunăstarea animalelor

Să nu legi gura boului când treieră grâul.

Deuteronom 25:4

Israeliții trebuiau să trateze bine fiarele de povară. Ei nu ar trebui să împiedice animalele lor să calce grâne (deci ar treiera) să se bucure de o parte din rodul efortului și muncii lor.

11 Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!”

Iona 4:11

Aceasta provine din binecunoscuta carte a lui Iona. În această carte, o creatură marină uriașă îl înghițise pe Iona înainte ca acesta să-i asculte chemarea de a predica pocăința cetățenilor răi din Ninive. Supărat pe Dumnezeu că s-au pocăit de predicarea Lui și, astfel, au evitat judecata Lui, Iona s-a plâns cu amărăciune lui Dumnezeu. Citatul de mai sus a fost răspunsul lui Dumnezeu la plângerea lui. Pe lângă faptul că a dezvăluit grija lui Dumnezeu pentru oamenii din Ninive, El își dezvăluie și preocuparea pentru animale. Dumnezeu a fost mulțumit că animalele au fost cruțate pentru că oamenii din Ninive s-au pocăit.

Judecata pentru cei care fac rău pământului

Cartea Apocalipsei, ultima carte a Bibliei oferă viziuni despre viitorul lumii noastre. Tema răspândită a viitorului pe care o prevede se concentrează pe judecata viitoare. Următoarea hotărâre este declanșată din mai multe motive, printre care:

18 Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!”

Apocalipsa 11:18

Cu alte cuvinte, Biblia prezice că omenirea, în loc să gestioneze pământul și ecosistemele sale într-o manieră conformă cu voința proprietarului său, va „distruge pământul”. Acest lucru va declanșa judecata pentru a-i distruge pe cei vinovați.

Alfred T. Palmer, Domeniu public, prin Wikimedia Commons
MouenthiasCC BY-SA 4.0, prin Wikimedia Commons

Care sunt unele semne ale „sfârșitului” că distrugem pământul?

25 Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;

Luca 21:25

Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.

Apocalipsa 16:8-9

Aceste semne scrise acum 2000 de ani sună ca creșterea nivelului mării și intensitatea crescută a furtunilor oceanice la care asistăm astăzi ca parte a încălzirii globale. Poate ar trebui să ținem seama de avertismentul antic.

Ce putem face pentru a ne ajuta mediul?

Iată câțiva pași pe care îi putem lua pentru a lucra spre un mediu mai bun:

 • Reduceți producția de deșeuri prin reutilizarea produselor cât mai mult posibil înainte de a le recicla. Reciclați articolele care pot fi procesate și reutilizate, cum ar fi hârtie, plastic și metal.
 • Plasticele dăunează mediului, astfel încât reducerea utilizării plasticului este un prim pas ușor. Puteți face pași simpli, cum ar fi să purtați o sticlă de apă cu dvs. în loc să cumpărați apă în sticle de plastic. Reutilizați pungile de plastic pentru cumpărături. Folosiți recipiente din metal sau sticlă pentru a depozita alimente. Unele gustări și alimente sunt încă ambalate cu plastic. Puteți încerca să le cumpărați în vrac și apoi să le depozitați în recipiente reutilizabile.
 • Apa este un aspect important al mediului. Economisiți apă luând măsuri de precauție, cum ar fi închiderea robinetelor când nu le folosiți. Reparați țevile și robinetele care picură.
 • Utilizați produse eficiente din punct de vedere energetic. De exemplu, utilizarea becurilor eficiente din punct de vedere energetic nu este doar mai bună pentru mediu (cu o amprentă de carbon mai mică), dar vă va economisi și costurile cu energia.
 • Folosiți transportul public în loc de propria mașină. Acesta nu este întotdeauna cel mai ușor pas de făcut, deoarece sunt mult mai convenabile decât mersul pe jos sau cu autobuzul. Dar încercați să mergeți pe distanțe scurte pentru a face un pic de mișcare și pentru a face un pas în protejarea mediului. Dacă vremea este frumoasă, încercați să mergeți cu bicicleta. Cumpărarea de mașini electrice în locul mașinilor care arde cu combustibili fosili este o altă modalitate prin care putem reduce emisiile de carbon cauzate de mașini.
 • Utilizați produse ecologice care nu dăunează mediului. Acestea includ alimente organice sau produse de curățare biodegradabile. 
 • Nu aruncați gunoi. Din cauza gunoiului, multe plastice ajung în oceane și în corpurile de apă dulce.
 • Amintiți-vă că micile schimbări pot face o mare diferență. Indiferent de pasul pe care îl faceți către protejarea mediului, dacă îl mențineți pe tot parcursul vieții, va face diferența.
 • Transmiteți altora aceste sfaturi și strategii.
 • Educați oamenii, în special cei mai tineri, despre mediu și despre importanța protejării acestuia. Rețelele de socializare reprezintă o parte importantă a vieții noastre. Folosiți rețelele sociale pentru a împărtăși informații despre problemele de mediu și despre cum le putem proteja.
 • Practicați aceste măsuri preventive, astfel încât să puteți da un exemplu pentru ceilalți. Oamenii sunt mai predispuși să adopte un nou obicei atunci când văd că alți oameni îl practică.